Londoni

Socio-religious Bengali website - Islam, Bangladesh history, Bengali resource site - Londoni

Qur'an Shorif

Jump to Surah (Chapter)

Or more specifically...

Surah number  Ayat (verse) No.

No.Surah (Chapter)Ayats (Verses)Listen
1Al-Fatiha الفاتحة6
2Al-Baqarah البقرة286
3Al-'Imran آل عمران200
4An-Nisa النساء176
5Al-Ma'idah المائدة120
6Al-An'am الأنعام165
7Al-A'raf الأعراف206
8Al-Anfal الأنفال75
9At-Taubah التوبة129
10Yunus يونس109
11Hud هود123
12Yusuf يوسف111
13Ar-Ra'd الرعد43
14Ibrahim إبراهيم52
15Al-Hijr الحجر99
16An-Nahl النحل128
17Al-Isra' الإسراء111
18Al-Kahf الكهف110
19Maryam مريم98
20Ta-Ha طه135
21Al-Anbiya الأنبياء112
22Al-Hajj الحج78
23Al-Mu'minun المؤمنون118
24An-Nur النور64
25Al-Furqan الفرقان77
26Ash-Shu'ara الشعراء227
27An-Naml النمل93
28Al-Qasas القصص88
29Al-Ankabut العنكبوت69
30Ar-Rum الروم60
31Luqman لقمان34
32As-Sajdah السجدة30
33Al-Ahzab الأحزاب73
34Saba سبأ54
35Fatir فاطر45
36Ya-Sin يس83
37As-Saffaat الصافات182
38Saad ص88
39Az-Zumar الزمر75
40Ghafir غافر85
41Fussilat فصلت54
42Ash-Shura الشورى53
43Az-Zukhruf الزخرف89
44Ad-Dukhan الدخان59
45Al-Jathiyah الجاثية37
46Al-Ahqaf الأحقاف35
47Muhammad محمد38
48Al-Fath الفتح29
49Al-Hujuraat الحجرات18
50Qaf ق45
51Adh-Dhariyat الذاريات60
52At-Tur الطور49
53An-Najm النجم62
54Al-Qamar القمر55
55Ar-Rahman الرحمن78
56Al-Waqi'ah الواقعة96
57Al-Hadid الحديد29
58Al-Mujadilah المجادلة22
59Al-Hashr الحشر24
60Al-Mumtahana الممتحنة13
61As-Saff الصف14
62Al-Jumu'ah الجمعة11
63Al-Munafiqun المنافقون11
64At-Taghabun التغابن18
65At-Talaaq الطلاق12
66At-Tahrim التحريم12
67Al-Mulk الملك30
68Al-Qalam القلم52
69Al-Haqqah الحاقة52
70Al-Ma'arij المعارج44
71Nuh نوح28
72Al-Jinn الجن28
73Al-Muzzammil المزّمِّل20
74Al-Muddathir المدّثر56
75Al-Qiyamah القيامة40
76Al-Insan الإنسان31
77Al-Mursalaat المرسلات50
78An-Naba النبأ40
79An-Nazi'aat النازعات46
80'Abasa عبس42
81At-Takwir التكوير29
82Al-Infitaar الانفطار19
83Al-Mutaffifin المطففين36
84Al-Inshiqaqالانشقاق25
85Al-Buruj البروج22
86At-Tariq الطارق17
87Al-A'la الأعلى19
88Al-Ghaashiyah الغاشية26
89Al-Fajr الفجر30
90Al-Balad البلد20
91Ash-Shams الشمس15
92Al-Lail الليل21
93Ad-Duha الضحى11
94Ash-Sharh الشرح8
95At-Tin التين8
96Al-'Alaq العلق19
97Al-Qadr القدر5
98Al-Baiyyinah البينة8
99Az-Zalzalah الزلزلة8
100Al-'Aadiyaat العاديات11
101Al-Qari'ah القارعة11
102At-Takaathur التكاثر8
103Al-'Asr العصر3
104Al-Humazah الهُمَزَة9
105Al-Fil الفيل5
106Al-Quraish قريش4
107Al-Maa'un الماعون7
108Al-Kauthar الكوثر3
109Al-Kaafirun الكافرون6
110An-Nasr النصر3
111Al-Masad المسد5
112Al-Ikhlaas الإخلاص4
113Al-Falaq الفلق5
114An-Naas الناس6

Courtesy of http://islamis4u.com.

... videos with English subtitles

View videos of Qur'an with English subtitles →

... in Bengali

View videos of Qur'an translated in Bengali →

 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language
 • Surah Fatihah in Bangla language

Courtesy of www.qurantoday.com.

... in other languages

 • Qur'an in French language
 • Qur'an in German language
 • Qur'an in Indonesian language
 • Qur'an Portuguese in language
 • Qur'an in Russian language
 • Qur'an in Spanish language
 • Qur'an in Turkish language

Courtesy of www.islamway.com.

History of Islam

Islam and...

 • Alcohol
 • Drugs (e.g. cannabis)
 • Mental illness

Miracles of the Quran

Islam and other beliefs

 • Atheism
 • Buddhism
 • Christianity
 • Hinduism
 • Judaism
 • Sikhism